Otváracie hodiny počas   COVID19  
11 00 - 19  00 hod.
* Podľa podmienok RÚVZ *

!!! Prosíme dodržiavajte !!!

covid