Obraz

 Otváracie hodiny

Prevádzka: O t v o r e n á