Riadime sa podľa covid automatu nami
prisluchajucého regiónu-tj. okres Levoča.

Tento týždeň sme v režime:

III.stupeň ohrozenia
Okienkový predaj (iba so sebou)


Za porušenie hygienických nariadení zákazníkom,
po následnom upozornení personálom,
nezodpovedá prevádzka,
ale samotný zákazník-na vlastné riziko a zodpovednosť.
(nariadenie je zo strany vlády SR a hlavného hygienika SR)

Dalšie usmernenia:
Kompletne zaočkovaní: Okienkový predaj.
OTP: Okienkový predaj.
nOnTnP - Základ: Okienkový predaj.

Rozdelenie miestností/zón:
Režim "zatvorené"-Terasa I.(ext.)
Režim "zatvorené"-Reštaurácia I.a II.(int.)
Režim "zatvorené"-Terasa II.(ext.)

Vysvetlenie:
"OTP" - Očkovaný-Testovaný-Prekonal chorobu
"nOnTnP-základ" - neOčkovaný-neTestovaný-nePrekonal chorobu

COVID automat - okres Levoča (bližšie informácie)