Riadime sa podľa covid automatu nami
prisluchajucého regiónu-tj. okres Levoča.

1.Režim MONITORING - zelená farba 2.Režim OSTRAŽITOSŤ - oranžová farba 3.Režim I.STUPEŇ OHROZENIA - červená farba 4.Režim II.STUPEŇ OHROZENIA - bordová farba 5.Režim III.STUPEŇ OHROZENIA - čierna farba

Tento týždeň sme v režime:

II.stupeň ohrozenia (kontrolujeme sa)


Povinný respirátor v interiéri. Ďakujeme za dodržiavanie.

Za porušenie hygienických nariadení zákazníkom,
po následnom upozornení personálom,
nezodpovedá prevádzka,
ale samotný zákazník-na vlastné riziko a zodpovednosť.
(nariadenie je zo strany vlády SR a hlavného hygienika SR)

Dalšie usmernenia:
Kompletne zaočkovaní: V interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti,
2 metre rozostupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení.
OTP:  Okienkový predaj, zachovaný zostáva aj rozvoz. Exteriér-terasy bez obmedzení.
nOnTnP - Základ: Okienkový predaj, zachovaný zostáva aj rozvoz.

Rozdelenie miestností/zón:
Režim "OTP"-Terasa I.(ext.)
Režim "Kompletne zaočkovaní"-Reštaurácia I.a II.(int.)
Režim "OTP"-Terasa II.(ext.)

Vysvetlenie:
"OTP" - Očkovaný-Testovaný-Prekonal chorobu
"nOnTnP-základ" - neOčkovaný-neTestovaný-nePrekonal chorobu

COVID automat - okres Levoča (bližšie informácie)


Tento týždeň sme v režime:

III.stupeň ohrozenia
Okienkový predaj (iba so sebou)


Za porušenie hygienických nariadení zákazníkom,
po následnom upozornení personálom,
nezodpovedá prevádzka,
ale samotný zákazník-na vlastné riziko a zodpovednosť.
(nariadenie je zo strany vlády SR a hlavného hygienika SR)

Dalšie usmernenia:
Kompletne zaočkovaní: Okienkový predaj.
OTP: Okienkový predaj.
nOnTnP - Základ: Okienkový predaj.

Rozdelenie miestností/zón:
Režim "zatvorené"-Terasa I.(ext.)
Režim "zatvorené"-Reštaurácia I.a II.(int.)
Režim "zatvorené"-Terasa II.(ext.)

Vysvetlenie:
"OTP" - Očkovaný-Testovaný-Prekonal chorobu
"nOnTnP-základ" - neOčkovaný-neTestovaný-nePrekonal chorobu

COVID automat - okres Levoča (bližšie informácie)