Jedálny a nápojový lístok

Zmluvné ceny

Ponuka-naviac...

Zmluvné ceny

Cenník syrov

Zmluvné ceny

Ceny jedál a nápojov sú aktualizované vzhľadom
na zvyšujúce ceny surovín a služieb na uzemí Slovenskej republiky.